My Slide Show

Advertisements

Gajet

Gajet adalah sesuatu peralatan yang digunakan untuk melakukan dan memudahkan individu melakukan tugas mereka atau melengkapi satu hasrat melakukan sesuatu. Jika gajet itu telefon ia digunakan untuk berhubung atau menghantar SMS atau merakam foto. Manakala jika gajet itu perakam video digital ia akan merakam video dalam bentuk digital dan ia mungkin disimpan dalam ke dalam kad storan atau sekeping DVD.